İmplant Tedavisi

İmplant Tedavisi

DentSuadiye’de diş tedavisi uygulamaları şöyledir;

Neredeyse endikasyonu olan her vakada implant uygulaması yapılabilmektedir.

 

İmplantın başarısında uygun kemik bulunması en önemli faktörlerden biridir. Yine de gelişen tekniklerle beraber sinus ( lift ) kaldırma ve kemik ekme ( ögmentasyon ) gibi operasyonlarla bir çok vakada rahatlıkla implant uygulaması yapılabilmektedir.

İmplantlar titanyum, zirkonyum gibi alaşımlardan yapılabileceği gibi zirkon gibi seramik materyalinden de yapılabilir. Bütün bu materyallerin ortak özelliği vücut tarafından yabancı madde olarak görülmemeleridir. Vücut bu materyallere karşı antijen üretmemektedir. Yani implantın vücut tarafından kabul edilmemesi gibi bir şey söz konusu değildir.

İmplant tedavisi klasik protez tedavilerine göre daha uzun sürede olmasına rağmen kullanım açısından daha iyi sonuçlar vermektedir.
İmplant tedavisi cerrahi ve protez olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Cerrahi aşaması materyaldeki gelişmelere bağlı olarak 6 haftaya kadar düşmüştür. Normal şartlar altında ise bu süre 2-3 ay arasında değişmektedir. Ancak sinüs lift (kaldırma) veya kemik tozu ekme gibi durumlarda bu süre biraz daha uzamaktadır. Protez aşaması ise klasik protez aşamalarına benzer olarak yapılabilmektedir.

Şeker seviyesi kontrol altında olan hastalarda implant yapılmasının bir sakıncası yoktur.

İmplant yerleştirme sırasında lokal anestezi kullanılmaktadır ve hasta hiç bir ağrı hissetmemektedir.
Bazı durumlarda ki bu genellikle hastanın cerrahi korkusuna bağlı olduğu durumlarda sedasyon uygulaması yapılarak işlem tamamlanabilir.
Operasyon sonrasında ise yeterli bakım ve ilaçların düzenli kullanılması ile çok konforlu bir iyileşme döneminin geçirilmesi sağlanmış olur.
Bir çok hasta implant tedavisi sonrasında hissedilen ağrının, diş çekimi sonrasındaki ağrıdan daha az olduğunu belirtmektedir.

Çok sık olmasada cerrahi müdehale sonrasında bu tür şikayetler olabilir. Cerrahiyi takip eden 12 saat süresince mutlaka soğuk kompres uygulanması önerilmektedir.

* İyi bir endikasyon ve kaliteli implant seçimi ile hekim tecrübesinin birleşmesi implant başarı oranının %98’lere ulaştırmaktadır.
* Özellikle kullanılan implant materyellerinin seçimi çok önemlidir. Kendini ispatlamış ve uzun süreli klinik çalışmalara sahip implantların kullanılması gerekmektedir.

* İmplantın kaybı genellikle cerrahi operasyonu takiben 6 ay içinde oluşur. Diş çekimine benzer şekilde implantın yerinden alınmasını takiben kemiğin iyileşmesi beklenir ve yeni implant yerleştirilir.
* Geç dönemde meydana gelen kayıplar ise çoğunlukla sonradan meydana gelen diş eti problemlerine bağlı olarak oluşmaktadır.

İmplantların insan sağlığına bir zararı yoktur bununla beraber implant mevcut kemiğin fonksiyon görmesini sağladığından, kemik miktarının da korunmasına yardımcı olmaktadır.

* Yoğun sigara kullanan bireylerde implant yapılan bölgede enfeksiyon riski 2-3 kat daha fazla olmakta ve iyileşme gecikmektedir. Bu tür hastalarda implant yapılması önerilmemektedir.
* Özellikle erken dönemde sigara kullanımı yara bölgesinde enfeksiyon riskini artırmaktadır.

Özel punc adını verdiğimiz aletlerle diş eti bir kapak gibi kaldırılarak implant yerleştirilir. Hem ameliyat hem de iyileşme süreci daha kısadır. Bununla beraber dikiş atılmaması ve kanamanın az olması punc tekniğinin diğer bir avantajıdır.

Özellikle sabit protezlerde ideal olanı bu olsa da bir kaç dişin eksikliği iki ya da daha fazla implantla tedavi edilebilir.

Ameliyat sonrasında özellikle damak protezi kullanan hastalara yapılan mini implantlarla aynı gün geçici protezlerin kullanımı sağlanabilmektedir.

Ameliyat sonrasında özellikle damak protezi kullanan hastalara yapılan mini implantlarla aynı gün geçici protezlerin kullanımı sağlanabilmektedir.

Alt çene tam dişsiz hastalar
* Alt çenede tam dişsiz hastaların kullanıldığı damak protezleri hem dilin hareketi hem de protezi tutan dokuların miktarının çok az olması, protezin çok hareket etmesine ve fonksiyon sırasında probleme neden olmaktadır.
* Öksürme, esneme gibi hareketlerde protezler ağızdan çıkabilmektedir. Devam eden vuruklar ve kemikteki erimenin artması bu problemi daha da artırmaktadır. Bu tip hastalarda uygulanacak en az iki implant bu problemlerin çözülmesinin yanı sıra hastanın yaşam kalitesini de artıracaktır. Yeterli kemiğin olduğu durumlarda sabit protezler de rahatlıkla yapılabilmektedir.

Üst çene tam dişsiz hastalar
* Bu tür hastalarda tutuculuk her ne kadar alt çene kadar kötü olmasa da yapılacak en az iki implantla hem protezin tutuculuğu artmakta hem de protezin damakta kapladığı alan azalmaktadır. Bu da hastanın hem psikolojik olarak daha rahat hissetmesini hem de kullanımını kolaylaştıracaktır. Özellikle mide bulantısı olan hastalarda protezin kapladığı alanın azalması hastanın daha konforlu hissetmesini sağlayacaktır.
* Hem alt hem de üst çenede birkaç dişin eksik olduğu durumlarda implantlar geniş şekilde kullanılmaktadır. Sabit protez dediğimiz köprü restorasyonları yapmak yerine, implant uygulamaları yapmak daha koruyucu olacaktır. Bununla beraber hareketli protez kullanmak zorunda olan hastalarımızın implant tedavisiyle beraber sabit protez kullanabiliyor olması büyük avantajdır.
* Tek diş eksikliği olan hastalarda iki komşu dişi feda etmek yerine tek bir implant yapılması hem komşu dişleri koruyacak hem de kemikteki erimeyi de durduracaktır.

* Hasta kendi doğal dişleriymiş gibi hisseder
* Daha az gıda birikimine neden olur
* Daha az bakım gerektirirler
* Kullanımı daha rahattır

* İyi bir estetik
* Kendi dişleriymiş gibi rahatlıkla yemek yiyebilme, sağlıklı ve dengeli beslenme
* Rahatlıkla konuşabilme
* Özgüvenin artmasıyla daha mutlu, sosyal bir hayat
* Rahatlıkla gülümseyebilme
* Günümüzde implantlar doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ve ekipmanla uygulandığında hasta açısında çok iyi sonuçlar vermekte ve uzun yıllar sorunsuzca kullanılabilmektedir.

54321
(1 vote. Average 5 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *