Dişler ve Konuşma

,
Dişler ve Konuşma

Konuşma sosyal hayatımızın en önemli öğesidir. Konuşmanın en önemli bileşenlerinden biri de dişlerdir. Tüm seslerin oluşmasında etkili olan dişler özellikle bazı harflerin söylenmesinde etkin rol oynar. D ve T harfleri…