Sinus lift

Sinus lift

In orale implantologie is het opvullen van de kaakbijholte een veel voorkomende procedure, het is de zogenaamde sinus-lift procedure. De kaakbijholte bevindt zich in het gebied van de (kleine) kiezen van de bovenkaak. De kaakbijholte wordt ook wel de sinus maxillaris genoemd, waarbij sinus staat voor holte en maxilla(ris) voor bovenkaak.

Tijdens het ouder worden zullen de kaakbijholtes in volume toenemen, waardoor het beschikbare bot om te implanteren helaas zal afnemen. Met name na het verlies van een of meerdere kiezen zal de sinus snel naar beneden kunnen uitzakken, dit proces wordt ook wel pneumatisatie genoemd.

Directe sinuslift wordt toegepast als er slechts enkele mm. bothoogte is. De techniek om de kaakholte op te vullen wordt sinus-lift procedure genoemd. Deze procedure wordt al meer dan twintig jaar succesvol uitgevoerd en wordt nu als een geaccepteerde en voorspeelbare manier gezien om bothoogte op te bouwen. Hierbij wordt 2 tot 4 gram steriel botpoeder geplaatst via een venstertje in de kaak. Dit venstertje ‘opening’ wordt gerealiseerd d.m.v. een ultrasonische trilapparaat: Piezosurgery (zie onderaan de pagina).De techniek om de kaakbijholte op te vullen wordt zoals reeds eerder gezegd een sinus-lift procedure genoemd. Deze procedure wordt al meer dan ruim twintig jaar succesvol uitgevoerd en wordt nu als een geaccepteerde en voorspelbare manier gezien om bot op te bouwen.In de bovenstaande afbeeldingen is schematisch het principe van een directe sinus-lift afgebeeld. Na het opklappen van het tandvlees (links) wordt er een luikje in het kaakbot geboord, waarna het slijmvlies dat de kaakbijholte bekleed afgeschoven en weggeduwd kan worden (rechts), de ruimte die ontstaan kan dan opgevuld worden met bot en/of een botsubstituut, waardoor de kaakbijholte kleiner wordt en er uiteindelijk een implantaat met voldoende lengte geplaatst kan worden.

Overigens zal lichaamseigen bot zal het snelst worden omgezet in een botstructuur geschikt om te implanteren, over het algemeen drie tot zes maanden en dermate er meer kunstbot gebruikt wordt zal deze periode langer duren, meestal zes tot twaalf maanden.

Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar bot onder de kaakbijholte kan gelijktijdig met de sinus-lift een implantaat geplaatst worden. Mocht er slechts weinig bot aanwezig zijn, zoals in de het voorbeeld van de directe sinuslift, dan zal het implantaat pas na de eerder genoemde perioden geplaatst kunnen worden.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *