Orthodontische noodgevallen

Orthodontische noodgevallen

NoodgevalOrthodontie

De beugel in de mondkanaltijdlos of kapotgaan. Meestal is het problem zelf op telossen, maar alsditnietmogelijk is dan op zekeruw orthodontist inschakelen. Erzijnverschillendeklachtenteonderscheiden:

Los blokje:
Is ereenblokje losgeraakt van je beugel? Dit is eenvoudigzelf op telossen (tijdelijk) Probeerzelf het draadjeafteknippen met eennagelschaartje of kniptangetje, zodat je geen last hebt van het blokje en eventueeleenprikkenddraadje. Maakwelsneleenafspraak met je Orthodontist om het blokjeweerbijteplakken. Als je op vakantie bent bijvoorbeeldkan je dit z oplossen, je hoeft in de vakantienietnaareenandereorthodontist tegaan, omdatiedere orthodontist weereeneigenmerk brackets gebruikt.

Prikkenddraadje:
Is ereenprikkenddraadjedat je wangkapotmaakt? Doe het draadjeachter het laatsteblokjezokortmogelijkafknippen.Ditkangedaanworden met eennagelschaartje/knippertje of eenkniptangetje. Luktditniet? Doe erdaneenbolletje wax op. Als je geen wax meerhebt, kun je hierooksuikervrijekauwgom op plakken.

Kapotte activator/plaatje:
Is je activator of je plaatjekapot? Als het geenpijndoet, kan je dezeblijvendragen. Doet het welpijn, laat de beugeldanuit.Stuurwel even een e-mail naar info@orthodontistzwolle.nl of belna de vakantievooreenafspraak. De mail wordtvanaf 24 oktoberweerbeantwoord.

Lossespalk:
Is het spalkjeachter je tanden los? Probeereenafspraakbij je tandartstemakenomdezezosnelmogelijk vast tezetten. Ookkan je een mail sturennaar info@orthodontistzwolle.nl omeenafspraaktemaken of belna de vakantievooreenafspraak. De mail wordtvanaf 24 oktoberweerbeantwoord.

KlachtaanForsus of Biobitecorrector:
Zit de Forsus los, probeerdan het draad in de onderkaak door teknippen. Je kuntdan het draaderuithalen.Aan de bovenkantkun je ook de draadjeslosknippen, zodat je uit de band kunthalen. Bij de biobitecorrectorheb je eeninbussleuteltjegekregen.Dezekun je gebruikenom de biobitecorrector los temaken.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *