Gebruik gehele prothese

Gebruik gehele prothese

Gebruik van uwkunstgebit

Eennieuwkunstgebitheeftongeveer5 wekennodigomgewendteraken met kaken. De vorm van eengebit of kaakkanuwnieuwekunstgebit in het begin somswatproblemengeven. Veelgehoordeproblemenna het plaatsen van eennieuwkunstgebitzijno.a.:

• moeilijkkunnenkauwen
• moeilijkpraten
• gevoel van eenvollemond
• gevoeligheid van de kaakgewrichten of tandvlees
• slissen

Veelmensenzijngeneigd het nieuwekunstgebitniettedragen of het oudekunstgebitweertegaandragen. Doe ditechterniet! Als u het nieuwekunstgebitnietdraagtzult u erimmersnooitaanwennen. Hou het nieuwekunstgebitdus in en probeerooknooitzelf het nieuwekunstgebitaantepassen. Neembijaanhoudendeproblemen met uwnieuwegebit contact met mij op. Ik ben ernamelijknietalleenomuwnieuwekunstgebittemaken, maar ookomnazorgteverlenen! Juist in dezebeginperiodemoet u nietschromenom de telefoontepakken en eenafspraaktemaken. Hoe snellerik u van eventueleongemakkenafkanhelpen, des tesneller went u aan het nieuwekunstgebit.

Wanneer u gaatslapen, is het belangrijkdatuwkaken rust krijgen. Uwkunstgebit is weleenvervanging van uweigentanden, maar blijftnog steeds eenhulpmiddeldatniet in de mondhoort. Daarom is het beteromuwkunstgebitvoor het slapengaanuittedoen. Vindt u het echtervervelendom met eenlegemondteslapendanadviserenwij de onderprotheseuittedoen en alleen de bovenprothese in tehouden. Mocht u uitgevoelsoverwegingentochuwhelekunstgebit dag en nachtwillendragen, laatdanuwmond en kunstgebitvaker door uwtandprotheticuscontroleren.

Laatuwkunstgebit en mondiedere twee jaarcontroleren

• Repareernooitzelfuwgebit
• Gebruikkleefmiddelenalleen in noodgevallen
• Vul de wastafel met koud water of een (hand)doekvoordat u het kunstgebitgaat
reinigen
• Reinigook de kaken en masseer het tandvlees
• Gebruikgeenchemischemiddelenvoor de reiniging van het kunstgebit
• Draag ‘s nachtsgeenkunstgebit of doe in iedergeval het ondergebituit
• Neemaltijd contact op bijproblemen/klachten, zodat we samenkunnenkijken
naar de oplossing

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *